Ventilatiesysteem kopen? Dit zijn de beste ventilatiesystemen van 2024!

Aanbiedingen score0
Aanbiedingen score0

Het ventileren van ruimtes is cruciaal als het gaat om het verversen van de lucht. Door het verversen van de lucht kan het verspreiden van ziektewekkers worden geminimaliseerd. Dit is enorm belangrijk momenteel. In dit artikel geven we informatie over welke ventilatieoplossing het beste is voor je situatie, onze adviezen zijn gevormd aan de hand van de laatste onderzoeken uit 2020 en 2021.

Wat is ventileren?

Onder ventileren verstaan we het vervangen van lucht in een ruimte. In de gewenste situatie wordt vervuilde lucht vervangen door verse lucht. Ventileren kan op natuurlijke manier of mechanische manier gebeuren. Op de natuurlijke manier wordt door middel van wind de lucht ververst, dit gebeurd met de buitenlucht. Vaak kan dit al worden bereikt door een raam of deur te openen met de buitenwereld. Als een natuurlijke ventilatie niet mogelijk is, doordat het bijvoorbeeld te koud is buiten, is een mechanische oplossing mogelijk. Tijdens het mechanisch ventileren wordt een apparaat gebruikt dat de lucht mechanisch ververst. Door ventilatoren en ventilatieroosters wordt de lucht vervangen.

Waarom is ventileren belangrijk?

Ventileren is belangrijk voor een aantal aspecten. Ten eerste kan het vele voordelen bieden om de temperatuur in de binnenruimte aangenamer te maken. Ten tweede is frisse lucht belangrijk voor een goede binnenklimaat, dit ter voorkoming dat vervuilde lucht blijft hangen. Als laatste heeft ventileren ook als functie om de lucht te ontvochtigen, hierbij kan schimmel worden voorkomen.

In dit artikel gaat het vooral om het verversen van lucht met als doel om aerosolen te verminderen.

Aerosolen

Aerosolen zijn kleine stof- of vloeistofdeeltjes die zich in de lucht kunnen bevinden. Aerosolen worden verspreid door middel van niezen, hoesten, zingen en praten. Natuurlijk worden er meer aersolen verspreid bij het niezen dan tijdens het praten, maar ook de afstand verschilt veel per situatie. In Nederland houden we momenteel rekening met 2 meter afstand voor het verspreiden van aerosolen. Het gebruik van plastic platen of een mondkapje kan de afstand van aerosolen drastisch minderen. In een dichte ruimte zullen de aerosolen blijven hangen, dit is niet gewenst wanneer het bijvoorbeeld ziekteverwekkers zijn. Hierdoor is ventileren enorm belangrijk.

Huidige regels voor ventileren

Momenteel zijn er nog geen landelijke richtlijnen die zorgen voor nieuwe regels omtrent luchtverversing. Toch komt uit vele onderzoeken dat verversen van de lucht positief invloed heeft op het minderen van aersolen en het verspreiden van ziekteverwekkers.

In het bouwbesluit staan de laatste regels over het ventileren. Het is belangrijk dat de luchtverversing geen nadele impact mag hebben op de gezondheid van mensen. Wij adviseren wel echter om de lucht te verversen zeker als je een CO2 meter hebt gekocht en daarin wordt aangetoond dat de lucht niet vers genoeg is.

Wanneer ventileren?

Ventilatie moet in een gesloten ruimte constant gebeuren om de verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan. De hoeveelheid ventileren is afhankelijk van het aantal mensen, grootte van de ruimte en de situatie. Wanneer er bijvoorbeeld een concert in een bar wordt gegeven zullen mensen maar ook de zanger vele aersolen verspreiden en dan is het nog belangrijker dat de lucht constant wordt ververst.

Meter

Een meter meet de kwaliteit van de lucht en geeft aan wanneer de lucht niet vers genoeg is. Ook kan van sommige CO2 meters worden afgelezen hoe de kwaliteit van de lucht is waargenomen in de laatste dagen. Dit kan helpen bij het kiezen van het moment en hoeveelheid van ventileren. Wanneer de CO2 meter aangeeft dat de lucht teveel CO2 bevat (de hoogte van de concentratie CO2 in de lucht hangt samen met de door het menselijk lichaam afgegeven verontreinigingen en ziektekiemen) is het belangrijk om hier meteen op te handelen door de ventilatie aan te zetten of een raam/deur te openen. Lees meer over een CO2 meter.

Beste ventilatieoplossingen

In de herfst en winter is het minder gemakkelijk om een raam of deur open te zetten voor frisse lucht. Wanneer de lucht vervuild is door vocht, stof en ziekteverwekkers is het belangrijk dat er wordt geventileerd. Wij hebben aan de hand van onderzoeken de beste ventilatieoplossingen geselecteerd per situatie, natuurlijk is de perfecte hoeveelheid afhankelijk van; grootte ruimte, aantal mensen, huidige ventilatiesysteem en de hoeveelheid frisse lucht toevoer.

Horeca

Onder horeca verstaan we hotels, bars, discotheken en restaurants. Het ventileren van horeca kan worden gedaan door ramen en deuren goed open te houden. Door een CO2 meter te gebruiken kan je bijhouden of het voldoende is. Wanneer het herfst/winter wordt moet er worden rekening gehouden dat de deur en raam niet altijd open kan staan vanwege de temperatuur. Hierbij adviseren we om gebruik te maken van een horeca ventilator.

Winkels

Onder winkels verstaan we alle soorten winkels van kledingwinkels tot supermarkten. Het ventileren van een winkel kan ook worden gedaan door de ramen en deuren op te houden, wel zie je echter bij winkels dat dit vaker moeilijker is dan bijvoorbeeld bij de horeca. Wij adviseren daarom om gebruik te maken van een goed systeem.

Scholen

Op scholen heb je vaak te maken met grote groepen mensen in relatief kleine ruimtes. Hierdoor kan de luchtkwaliteit snel minderen en is het belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden. Ook net zoals bij winkels adviseren om gebruik te maken van een goed systeem die de lucht circuleert en reguleert.

Huis

In een huis kan de luchtkwaliteit door verschillende factoren worden verminderd. Dit gaat meestal geleidelijk aan maar wanneer bepaalde waardes boven een waarde uitkomen kan het schadelijk zijn voor je gezondheid. Maak gebruik van een co2 meter om te kijken of de waardes slecht zijn voor u gezondheid.

Badkamer

In een badkamer is het helemaal belangrijk dat er luchtcirculatie is. Het kan soms zelfs gevaarlijk worden als dit niet het geval is. Lees je daarom goed in wat voor ventilatiesysteem je moet hebben in de badkamer.

Producten vergelijker
Logo